Máy chấm công

Máy chấm công dùng loại nào cho đúng.

Máy Chấm Công
Máy Chấm Công

Phân loại:

Máy chấm công có hai loại cơ bản nhất:

  • Máy chấm công cơ học: Dữ liệu chấm công được lưu trên các thẻ chấm công làm bằng giấy. Khi cần xử lý dữ liệu chấm công, người xử lý cần phải tự đọc bằng máy và thêm vào hệ thống data.
  • Máy chấm điện tử: có bộ nhớ để lưu các dữ liệu chấm công. Người sử dụng có thể dùng phần mềm để kết nối với máy. Và lấy các dữ liệu chấm công mà mình muốn biết. Máy chấm điện tử có nhiều thể loại như sau:
  1. Máy chấm  bằng thẻ từ (magnetic card)
  2. Máy chấm bằng thẻ cảm ứng (proximity card)
  3. Máy chấm bằng vân tay.(Finger print time machine)

Hướng dẫn sử dụng máy chấm công vân tay chi tiết

  1. + ID người dùng nhấn nút M/OK để nhập ID hoặc máy tự tăng số ID.
  2. + Tên nhấn mũi tên xuống –> Nhân M/OK nhập tên nhân viên vào. Hoặc trên phần mềm chấm công Ronald Jack Pro.
  3. + Vai trò người sử dụng : – Người sử dụng là nhân viên. Nếu muốn đăng ký người quản lý Nhấn M/OK chọn quản trị cao cấp.

Hướng dẫn sử máy chấm công bằng thẻ cảm ứng:

Đăng ký người dùng là đăng ký thẻ  cho nhân viên chấm công khi vào làm việc. Đăng ký thẻ nhân viên:

Menu → xác nhận quản trị (nếu có)→Quản lý người dùng→Ok→.Đăng ký người dùng →Ok →. Đăng ký Thẻ → OK → Đặt ID cho nhân viên → cho thẻ vào quét→Ok→OK để lưu lại. Nếu tiếp tục đăng ký thẻ mới thì nhấn “OK”  và làm lại thao tác đặt ID và quẹt thẻ, nếu không thì nhấn “ESC”

Đăng ký mật mã khi nhân viên chấm công chỉ cần nhấn số trên bàn phím máy chấm công thẻ cảm ứng.

Menu → xác nhận quản trị (nếu có)→Quản lý người dùng→Ok→.Đăng ký người dùng→Ok → Đăng ký mật mã → OK →. Đặt ID cho nhân viên→ Ok→ nhập mật mã. (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) →nhập lại mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) → OK để lưu lại. Nếu tiếp tục đăng ký mới thì nhấn “OK” và làm lại thao tác đặt ID và quẹt thẻ, nếu không đăng ký tiếp thì nhấn “ESC”

Cách đăng ký mật mã và thẻ:

Đăng ký cả mật mã và thẻ nhân viên là 2 sự lựa chọn để chấm công bằng thẻ hoặc mật mã.

Menu → xác nhận quản trị (nếu có)→Quản lý người dùng→Ok→.Đăng ký người dùng →Ok → Reg Card&Pwd  → OK →.Đặt ID cho nhân viên→ cho thẻ vào quẹt → Ok→ nhập mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) →.nhập lại mật mã (tối đa 5 ký tự, nếu dưới 5 ký tự thì nhấn “OK” để xác nhận) → OK để lưu lại. Nếu tiếp tục đăng ký mới thì nhấn “OK” và làm lại thao tác đặt ID. Và quẹt thẻ, đặt mật mã nếu không đăng ký tiếp thì nhấn “ESC”.

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

0904929363
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon